is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klop. O, 't was Jaap, die kwam vragen.

,,'t Is mis" klaag-zuchtte ze, „hij kan niet meê, moet d'erin blijve."

„Erger geworde ?"

„Ja, weer bloed opgegeve !"

Jaap kneep de lippen op elkaar van ontsteltenis, zette schrikoogen op. „En wat zeit de dokter ?"

„Ja, wat zal die zegge . . . afwachtte

Wil-je effe bij hem anloope ?"

„O ja, 't is toch in m'n weg! Nou ajuus, 't zal nog wel meeloope ... 't beste maar hoope . . . Sterkte hoor !"

„Ja sterkte," zuchtte ze. „Dank-ie!"

's Avonds kwam Jaap nog eens vragen, bracht in een papiertje gerold, Roelfs loon mede. De direkteur zei, dat hij zich niet ongerust moest maken ; en vooral rust nemen. Zijn geld ging voorloopig door ! „Dat is toch mooi as je an een maatschappij bent, niet ?"

„Of 'et!" klem-zuchtte het moedertje, „toen mijn man 'et trof, ware we ineens zonder! En dan die medicijne nog! We krege geen cent!"