is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschrikt, stootte allerlei uitroepen van: God, hoe is 't mogelijk, wat zeg u. . . wie zou dat nou denke," met schrille stem eruit. Ze was geheel overstuur en verbouwereerd door 't geval.

Het moedertje voelde, dat er iets bij haar haperde, al was 't maar alleen door haar minder-hartelijk zeggen van moeder — en ze vond gereede uiting door haar zacht te verwijten over den laatsten zondag. Haar jongen had toen overal loopen zoeken !

Trees werd ineens bits, zei scherp : „Dat was toch mijn schuld niet! Ik heb lang genog op hem gewacht. Als je maar ééns in de veertien dage vrij bent, wil je niet thuis gelate worde.

„Je hadt toch bij mij kunne komme !"

„Jawel ... as Roelf maar geen ruzie maakte."

Het werd voor het moedertje een zorgzaam oogenblik. Ze besefte, dat het zoo niet goed liep. Ze was toch niet hier om Trees verwijten te doen — en ondanks d&t begreep ze, vooral aan de houding van Trees, dat dié meer schuld had, dan ze wilde toegeven. Zij wist niet dadelijk wat