is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zeggen, zei half-sussend, half wrevelig :

,,Nou-nou."

't Gaf opnieuw een pijnlijk moment.

Toen zei Trees plotseling heel hartelijk: „Wat wil ik doen moeder ... wil ik Roelf opzoeke ?"

„Ik weet het niet kind ... de dokter zegt dat-ie met niemand mag spreke.... hij mot absolute rust neme . . .

„Is 'et dan zoo gevaarelik ?"

„Ik weet 'et niet kind."

„U maak' me ongerust."

Het moedertje, met haar gerimpeld voorhoofd bedacht zich, zei :

„Weet je wat je doet ?"

„Nee ....

„Kom zondag over acht dage, dan is toch je uitgaansdag."

„Ja hè, da's goed," zei Trees van hartegereed, blij een oplossing te hebben. Maar nu schoot het plotseling door haar heen, dat ze dan afgesproken had met dien jongen, en ir» den terugstuit ervan voelde ze zich warm worden in 't gezicht. Toch herhaalde ze :

„Zondag over een week dan dat is