is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed moeder — en ze sprak en ratelde snel erover heen.

Het moedertje merkte weer dat er iets haperde, en 't kwam op haar lippen om Trees recht-uit te vragen of ze gepasseerde zondag niet met een ander was uitgeweest. Maar ze vreesde al een bits woord, en ook bangig een waarheid te hooren, die ze dan voor Roelf moest verzwijgen. Ze bracht het gesprek nu maar kort ten einde.

Trees tastte in haar beursje, vroeg:

,,Wil-u mijn 'n plezier doen en 'n paar sinaasapple voor 'em koope."

„Och kind .... niet noodig!" Maar ze liet zich toch het kwartje in de handen stoppen — en stond weldra op de stoep.

„Hè-hè, dat was dus weer afgeloope," zuchtte ze.

Ze kocht vier mooie sinaasappelen.

Trees kwam 's Zondag-middags al vroeg. Ze vond Roelf erg bleek en mager.

Voor zijn bed stonden allerlei fleschjes, en in 't vertrek hing een ziekelucht.

Van den helderen zonnedag buiten, nu plots hier in 't bedompte vertrek, tégenover