is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen half-vijf kwamen heel gracieus de jongens. Ze wilde eerst niet, dacht daarna wat ze dan wel den ganschen middag moest doen — en nu toch meegaande, vertelde ze in een drang naar vertrouwelijkheid, de zucht om bij iemand zich van haar beklemming te ontlasten, het wedervaren met haar vrijer.

Deze vertrouwelijkheid, — en zonder dat ze 't zelt nog wist, — bracht Roelf voorgoed naar 't achterschip. Maar 's nachts in haar bed dacht ze toch opnieuw aan hem.

Den volgenden vrijen Zondag, veertien dagen later, bezocht ze hem opnieuw in de ziekenverpleging.

De dokter had net zoo lang aangehouden, tot ze hem daarheen brachten.

„Het is een slepende ziekte .... van langen duur" zei hij, „en dat gaat in huis niet! Hij treft het met recht, een toeval: er komt een vierdeklas-plaats van tachtig cent vrij!"

Het schrok wel eerst af. 't Zorg-rimpelige moedertje meende, dat ze hem even