is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed kon verzorgen, maar de dokter hield vol — en ze moest toegeven.

Nu de eerste keer in de ziekenverpleging op bezoek, was ze niet alleen ; zijn moeder en 'n tante, en nog een nichtje stonden er eveneens.

Ze mochten niet tegelijk bij bed, slechts twee aan twee, elkaar aflossend. Veel gelegenheid tot bespreken van hunne verhouding was er op die manier niet.

,,'t Blijft zooals we vastgesteld hebbe," zei hij erg stadhuisachtig-positief, toen Trees opstond om weg te gaan.

„Zooals je wilt Roelf", gaf ze gedwee ten antwoord.

Ze kwam er opnieuw van in de war, maar toch ging ze 's middags met den andere uit.

Den volgenden veertiendaagschen Zondag voelde ze niet veel lust, stuurde naar moeder eenige sinaasappelen, met een een velletje papier er bij, waarop gekrast stond, dat ze een tante, die erg ziek was, wilde opzoeken en moeielijk kon. Ze zou wel schrijven!

Roelf grijnslachte toen hij eenige dagen