is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben. Hij zou bij den direkteur van

de tram gaan vragen om in aanmerking

te komen voor kondukteur. Ja dat bleef

de beste, de eenige oplossing!

Op een blanke voorjaarsmiddag, waarin de zon al warmpjes stoofde, met een lucht vol glanzend blauw en wit, kwam zijn moeder hem in een rijtuigje halen.

Het ouwe beest ervoor sukkelde goedmoedig door de straten — en hij pips, nog zieke-bleek, maar 't hoofd toch bol, naast het zorglijk gezicht van zijn moeder, voelde het jonge leven, wat zoo'n knak kreeg, weer opkomen ; de warmte drong hem naar zijn wangen, 't Leek hem, in die ouwe bak, met dat sukkelende beest ervoor, of hij in triomf werd rondgereden. Tusschen al die sjouwende en wroetende menschen, die nevens hem op de straat voortsjokten, voelde hij zich frisch, jong en veerkrachtig.

Hij zag zichzelf al staan op de tram, in de flinke jas, stevig toegeknoopt, kaartjes afgevend, fooitjes aannemend, met dan om de halve maand het vaste geld! Maar nu