is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar is 't zindelijk, begrijpt u, veel reiner !"

„Ja, ja," zei weer de mijnheer, bevestigend. „Ja, ja!"

„Ziet u, ik bin nou heelemaal rein, enne ..."

Hij maakte een handbeweging naar zijn kraag, om nader aan te duiden wat hij bedoelde.

„Jawel," zei weer de andere, „en je kleeren, waar laatje die, ook soms bij de polisie ?"

„Kleeren? die heb ik niet, alleen maar wat ik an heb."

„O," grapte de mijnheer, die zich niet onprettig voelde bij zijn ondervraging, „kleeren, da's ook maar last!"

„Ik ben zuiver, da's de hoofdzaak . . . doe 't alles zelf," antwoordde hij weer snel, het spotten voelend, bemerkend dat zijn verhaal geen indruk maakte. „Ik zuiver m'n goed zelf, m'n ondergoed ziet u, ik bin chemikus."

„Ei!... chemikus?"

Hij keek nu met een blik van «je mot me zoo min niet aanzien», zei weer:

,,'t Gaat best, niks, niet zooveel zul-je bij me vinden, alles zuiver!"