is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te staren, half-suffend, half-vragend en hij, met de drie gekregen centen nog in de hand, begreep thans wel, dat als de mijnheer niet sprak, hij wat zeggen, wat babbelen moest. In zijn heen-en-weer bewegen ritste de jas mede, en die jasbeweging ritste hem zelf ook op.

Hij ging er nu eerst recht goed voor staan, vertelde, raddelde een geheel relaas tezamen. Telkens kwam hij erop terug, dat-ie zoo'n extra fijne zilversmid was. Vernikkelen en verzilveren kon-ie als niet een, heel wat beter dan die er zich voor uitgeven, maar werk krijgen ho-maar 1" Dat kwam door de Europeesche krisis, zei hij. In Amerika hadden ze al 't goud en daarom was 't4zilver niks meer waard. Als-ie maar geld wist te krijgen om daar naar toe te komme, dan was-ie uit de brand. Daar verdiene ze eerst een bom duite ! Hier, het zou.wat. .. voor alles een krats 1 Maar je komt daar niet zoo gemakkelijk heen. Daar heb je spiezen voor noodig — en dat was't'em juist! Vroeger namen ze je nog wel eens meê als stoker of tremmer, maar daar hoef je nou ook niet meer om te ko-

12