is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan ? Niets. Nou ja, zei hij zich weer : Gedaan of niet gedaan, ze pikken je in, nemen je op als landlooper.

Hij kwam nu aan de Vijverberg, liet zich andermaal op een bank neerzakken.

In 'teerst, met de moeheid, de gejaagdheid nog verlammend in zijn leden, keek hij niet op.

De oogen aldoor naar den zwarten grond, zag hij langs zijn pijnlijke oogen de menschen strijken, als zwarte, voorbijgaande vlekken. Hij voelde zich blij, dat-ie 't ontloopen was. Wat heb-je aan die onnoodige herrie ? 'tls er ook eigenlijk veel te mooi weêr voor, gotja, wat mooi weêr! Wat kon hem de heele rommel, de heele wereld schelen!

Zijn gedachtenloop onderging een zachtere gewaarwording door het huivende, bijna onbewogen groen der boomen, dat boven hem kalmeerend wuifde ; zijn warm hoofd bedaarde alsof een koele doek zachtelijk erop werd gelegd.

Den Haag was toch een mooie stad, zoo ruim, zoo breed aangelegd, heel anders