is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig gevonden hebben, nu kwam bij die gedachte iets in hem van behagelijke grappigheid, ook wat van lange rust, maar dat vaag, in vreemde verte. In een doodkist, zei hij zich nog eens, slaap je minstens zoo goed als op een brits. Dan heb-je een plek voor je zelf, waar je kan liggen als je moe bent.

In zijn gedachten zag hij nu een groot huis met doodkisten, de een naast de ander gestapeld, geheele rijen waar ieder 's avonds kwam slapen, ieder in zijn eigen kist. Hij vond dkt volstrekt niet griezelig; 't kwam zeker omdat over de kisten geen zwarte kleeden hingen — en welk verschil is er ook of je naast elkaar ligt in het gras of in een kist ? Als je in je eigen kattebak dood gaat, hebben ze weinig werk met je. Ze behoeven het ding alleen maar dicht te spijkeren en je in den grond te laten zakken. Het kerkhof moest dan natuurlijk dichtebij zijn, zooals vroeger naast de kerk. Heelemaal geen moeite zóó. 't Zou toch een gerustheid zijn precies te weten waar je s'avonds kunt gaan liggen, alle avonden op dezelfde plek.

Maar toen viel het hem in, dat hij niet