is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tend-opgewekt. De gedachten en herinneringen in hem losgelaten, drongen zich van vele zijden tusschen zijn bespiegeling.... Welja, je moet het leven maar nemen zooals het is. D'er loopen altijd nog die er slechter aan toe zijn. Als je met je leed spot, wordt dat leed eerst recht je eigen, 't Is heelemaal van je zelf, en je mag er meê doen wat je wilt, o zoo! — In deze schimpredeneering, wilde hij zijn eigen verleden uitelkaar rafelen, heel zijn verloopen leven doorschouwen tot in naakte dorheid. Maar, 't ging niet van harte. Hoe je 't zelf ook grappig beredeneert, als je geen cent op zak hebt is het kulkoek. Als hij nou die centjes nog eens bezat, waarmeê hij uit de gevangenis kwam, veronderstelde hij. Maar och, als hij die weer had, zou 't niet veel anders gaan als toen.

Nee, hij zou nou wèl verstandiger zijn.

Verstandiger ?

Wat is verstandig? Kool op soep. Je weet nooit wat goed en wat niet-goed is. Had hij niet hard gewerkt, gewerkt van 's morgens tot 'snachts ? Nou ja, een enkelen halven dag er buitengelaten, maar dat was dan ook