is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De menschen hoüen wel van een koopie. D'erbenne'r altijd, die erin vliegen. Nee — maar, wat had-ie ze laten bloeden, nog duurder dan de winkels was-ie wel geweest !

Hoe is 't gosmogelijk, dat ze het betaalden : vijf en veertig stuivers voor een stelletje, wat je overal koopt voor twee gulden!

Nou, daar kun je nog eens een „taaie'' opnemen. Dat schiet er wel bij over.

Zijn gezicht glansde schunnigjes op, nu hij weer voor zich zag de vele maniertjes waarmede hij vroeger de menschen beduvelde. Nou was dat gedaan. Hij hoefde er niet meer aan te denken. Ze dingen je het hart uit het lijf, durven een prijs bieden, waarvoor je zelfs 't zilver niet kunt inkoopen. Nee, een cent 'n makke is d'er niet te halen. Got, wat moest-ie op 't laatst al niet doen ?

Je voordeel zit natuurlijk daarin om eerst een partij klaar te hebben en dan met alles tegelijk opweg, zoolang tot je 't kwijt bent. Maar als je zoo krap in je centjes zit, kun je niet te veel in voorraad maken,