is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet je elk stukje dadelijk van de hand doen. Anders heb je niet te eten. Het sjacheren en marchandeeren langs de straat is duur ; je komt natuurlijk nog al eens in de kroegen.

Dat kost heel wat, maar je maakt er dan ook de beste zaken.

Asjeblief, of-je !

In felle kleuren, in schelle flichten, waarbij zijn tanig gezicht óplichtte, kwam een wervelvisioen van dat sjacher-werken nog eens voor hem op: hoe hij de lui beet nam, nu eens deed of hij die dingen zelf inkocht voor een koopie, ot zei, dat-ie zelf erin was gevlogen en nou met scha wou verkoopen, dan weer, dat hij opkooper was uit failliete boedels, of met verdachte bewegingen zoowat te kennen gaf, dat hij het in hoofdzaak fleschte.

En de menschen, ze willen dat wel, al zijn ze nog zoo vroom; ze vragen niet, hoe je d'r aan komt.

Hij grinnikte in 't alleen-zijn op die eenzame bank om al die vindingrijkheid van toen, smakte met de tong, nog