is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

week, eiken dag minder. Hoe meer je een stuk inbrengt, hoe minder je er op krijgt. In de lommerd, daar zijn het ook schooiers en je hebt maar weinig tegen ze in te brengen. Ze zeggen zooveel krijg je, en niet meer. En dan heb je niks te zeggen. Alsof een jas of broek in één week tien stuivers kan minderen !

Op 't laatst kun je natuurlijk geen grondstof meer koopen, breng je ook je gereedschap naar „oome Jan", moet je wel met andere dingen beginnen te venten. Je moet toch leven. En dan die buitenlandsche fabrieken. Die zijn wel de grootste pest. Zij verkoopen soms het goed nog goedkooper dan je zelf de draad inkoopt. Dat is gewoon niet om tegen te konkureeren Hoe d&t kan ? Je weet 'et niet, maar je ziet het. Gemaakte goed kan-je beter verkoopen dan 'tzelf maken. Dat kan je !

Neergeploft uit zijn fantasiën zuchtte hij bij deze gedachte, die met een vale grauwe veeg over hem terugbracht schrijnend het begrip van zijn ellende, van zijn al-meer zakkend leven, 't Was eerst nog geweest: snuisterijen, toen kramerijen,