is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed je foefjes noodig als voor iets anders, en 't lamste is, dat de menschen die streeken toch leeren kennen. Als je denkt een heele fijne te hebben uitgedacht, lukt het juist niet.

Maar, terwijl hij daaraan zat te denken, helderde het weer luchtigjes in hem op, zei hij zich heel-snugger, dat het toch zoo

erg niet was.

Wat had hij noodig? Een stuk brood, hier en daar een hap eten, s nachts in een hooiberg, en als 't niet anders kon, in de stad bij de pelisie. Alleen, dat is 't lastige, je mot daar voor tien uur binnen zijn en je mag er niet dronken ankomme. Wat zeg-je me daarvan !

Dat leventje kon nog wel, als ze hem maar niet onnoodig afsnauwden, de koffiehuizen uitjoegen. Dan kreeg hij weer die aanvlieging naar het hoofd, dat klemmendklauwend gevoel alsof er een molensteen op zijn hersens lag te wentelen.

Dan was-ie tot in alles in staat.

Waarom hem afte jakkeren, zooals men een hond niet eens doet? Zoo'n gemeene kerel zou-ie kunnen worgen, zooineenen, met een

14