is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die veel gevoeliger is. Monckoven voegt er later nog ammoniak toe, hetgeen zijne gevoeligheid nog vermeerdert.

Dat is voor het negatief beeld.

Wat het positief betreft, men vervangt het gezouten papier door papier gereed gemaakt met eiwitstof, glanzend en mat, men beproeft gelaticn- en citriatpapieren die eenen voortreffelijker uitslag opleveren. Mottlief bereidt zijn papier met ijzerprussiaat. Hubble en Pizzighilli brengen platinopapier in den handel, dat het schoonste zwartmatte artistiekpapier is en kan weerstand bieden aan al de oorzaken die den ondergang der zilverbeelden ten gevolge hebben.

Voor hetgeen de toestellen tot de opnamen aangaat, men vervangt in de camera obscura de enkelvoudige lens door de dubbele lens, men gaat over tot de achromatische of kleurlooze lens, tot de drijvoudige lens en het aplanaatvoorwerpglas. Nog onlangst heeft men een televoorwerpglas uitgevonden waarmede men op kilometers alstand kan trekken.

Men fotografieert reeds de zeven enkelvoudige kleuren, lijk hierachter is aangeduid, men gaat altoos vooruit, de fotografie heeft het zoover gebracht dat geen enkel vak haalkan ontberen, en men zoekt en men vindt nog altijd nieuwe toepassingen en verbeteringen.

II. — Een portret op tien minuten tijd.

Wij zullen in dit hoofdstuk spreken van de manier om eene lichtteekening te maken in de veronderstelling dat wij heelemaal ingericht zijn, dat er ons hoegenaamd niets ontbreekt, en dat alle behandelingen voortreffelijk lukken.

De kennis van dit hoofdstuk zal den beginneling goed te pas komen gezien hij erdoor de volgende beter zal begrijpen,