is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin wij de verschillige voorwerpen en behandelingen in het lang en in het breed zullen uitleggen.

Wij hebben dus ter hand een fotografietoestel met of zonder pikkel en eene schuitdoos waarin wij, in de donkere werkplaats, de droge plaat gevestigd hebben.

Indien ons toestel werkt met eenen pikkel, wij vestigen het er stevig op, werkt het zonder pikkel, wij plaatsen het op eene tafel of houden het in de hand. Na het toestel opengeschoven en het voorwerpglas ontbloot te hebben plaatsen wij ei de persoon vóór die wij wenschen te lichtteekencn en zien in den achtergrond van ons toestel of het matglas wel het beeld terug geeft en óf het beeld wel net is. Staat het beeld op het matglas niet zooals wij het moeten weder te voorschijn brengen, zoo is dat een bewijs dat ons voorwerpglas te hoog of te laag kijkt, dat ons toestel te veel rechts of links staat; en wij verplaatsen ingevolge onzen pikkel oi het beweegbaai raampje van het voorwerpglas. Is het weergegevene beeld niet net, wij verlengen ol verkorten ons toestel, indien het een balg-camera is, of den afstand van het beeld indien de camera geheim of detectiei is.

Dat is de instelling.

Wij nemen het matglas uit ons toestel, stellen de schuiidoos in de plaats, bedekken het voorwerpglas, openen de schuif om de droge gevoelige plaat te ontblooten en, opgepast ! we bevelen onzen persoon aan geene enkele beweging meer te maken, zelfs niet meer te pinken maar de oogen goed open te houden ; we trekken dan... 't is te zeggen ontblooten een koppel seconden het voorwerpglas !

Wij bedekken daarna terug, en even rap, het voorwerpglas, schuiven de doos dicht en gaan in onze donkere werplaats die slechts verlicht is door een roodglazen lampje oi, eenvoudiger, door eene roode ruit.

Wij nemen de plaat uit de schuifdoos, weeken de gevoelige laag in regenwater, ontwikkelen ze totdat het getrokken beeld er klaar doorkomt, spoelen de plaat weder at, \estigen ze en wasschen goed af.

Wanneer zij nu goed gewasschen is, laten wij ze di ogen