is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het daglicht, na volledige opdroging is ons ncgatiel gereed.

Om er nu een positief van al' te drukken plaatsen wij ons daartoe bestemd papier in een raam, met de gevoelige kant naar boven; daarop, maar ditmaal met de gevoelige kant naar onder, plaatsen wij ons negatiel dat wij aan het daglicht blootstellen. Na eenen zekeren tijd, bekomen wij op het papier het lief evenbeeld van onzen vriend of buurman ; nemen wij het uit het raam, spoelen het een drietal minuten in zuiver water, vestigen het evenals het negatief, wasschen nog eens goed af in stroomende water, leggen het te drogen, en... geef het hem dan maar, daar het zijne gelijkenis is, zal hij er bewonderensweerdig staan op te zien.

Men kan het nog op een kartonpapier plakken ook, voornamelijk als men er schikt voor betaald te worden !

III. — De Werkplaats.

Als werkplaats tracht een klein gerieflijk kamertje te hebben. Eene hoofdvereischte is dat men ze heel en al lichtdicht hebbe. Als de deur en de vensterramen toe zijn moet het 01* pikdonker wezen.

Sommigen vervangen eene witte vensterruit door eene roode en werken onder die, het is voortreffelijker eene roode lamp te gebruiken gedurende de verschillende bewerkingen. Het daglicht, zelfs al moest het een drietal roode ruiten doordringen, heeft nog werking op de gevoelige laag zilverbromuur der platen.

Is het onmogelijk zich eene pikdonkere plaats aan te schaffen, men werke 's avonds; de vensters kan men bedekken met