is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene eenvoudige rolgordijn, als maan en sterren te veel flikkeren.

Daar hebben wij nu al, in onze werkplaats, eene lamp met rood glas, goed gesloten, eene tafel waarop de verschillige bewerkingen moeten gedaan worden en een rek, boven de tafel, dat aan de wand genageld is, waarop onze flesschen staan.

Eene fontein met regenwater, of ten minste eenen emmer, een drietal cuvetten in karton, glas of brandverf, en de werkplaats is gereed.

Eene kleine tang om de platen bij de hoeken vast te nemen is uiterst geriefelijk, later zal men nu en dan al een bad zelf maken en eene balans met gewichtjes van doen hebben.

Om de afbeelding der platen op papier te brengen behoeft men één of meer drukramen, dat zijn ramen waarin de platen passen en waarop een deksel gebracht wordt dat door veeren of vijzen eene drukking uitoefent op de plaat en het gevoelig papier dat, bij het afdrukken, tusschen beide ligt.

En daarmede is de inrichting volledig en kunnen wij elke bewerking in onzen atelier volvoeren.

IV. — Het Lichttoestel en de Toebehoorten.

Het voornaamste deel van het lichttoestel is de balg. Hij is verveerdigd uit zacht leder of uit dicht lijnwaad, langs binnen beplakt, somwijlen ook uit een met was bestreken doek, maar zulke zijn veeleer af te keuren daar de hoeken breken.

Sommige balgen zijn konisch, in stede van effen vlak, op zulke wijze dat het nauwste gedeelte naar het voorwerpglas ziet: zij hebben liet gebrek de lichtstralen tegen te houden.