is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorste van den balg is gehecht aan een omhoog en omlaag schuivend plankje met eene lichtholte waarin het voorwerpglas past, dat wij verder zullen beschrijven ; het achterste deel aan een raam met groei' waarin het matglas en de schuifdoos passen.

Dat raam is vierkant en kan uitgenomen worden om beuitclings te dienen voor lichtteekeningen in de hoogte en in de breedte te nemen.

Het geheel noemt men «camera obscura», donkere kamer, en is bevestigd aan een onderdeel in hout waarop het naai gelangen kan in- en uitschuiven bij middel eener tandvijs. Veelwerf is het toestel zóó gemaakt dat de balg kan omgedraaid worden en de breede zijde op het onderdeel kan gev estigd worden in stede van de hooge zijde, en wedei keet ig. In dit geval staat het raampje met het matglas vast.

Het voorwerpglas bestaat in hoofdvereischte uit een vergrootglas, in een buisje, dat in de lichtholte der camera obscura gevezen wordt langs de eene zijde, de andere wordt bedekt bij middel van eenen dop.

De camera obscura moet voornamelijk lichtdicht zijn, dit is. geen enkel straaltje licht doorlaten. Men kan zich hiervan overtuigen met het voorwerpglas erop te vijzen, dit te bedekken en in het achterste deel der kamer te zien.

In plaats van het voorwerpglas met enkelvoudige lem», gebruikt men meer het kleurlooze voorwerpglas met twee lenzen, een «Hint» en eeo «crown», men vindt ook nqg \ 001werpglazen met drij lenzen, het rechtlijnige en groothoekige voorwerpglas, eindelijk het tele- en microvoorwerpglas.

Het enkelvoudige voorwerpglas geelt vaak slechts het middengedeelte der lichtteekening juist weder. Het rechtlijnige voorwerpglas alleen geeft het beeld getrouw terug in alle zijne bijzonderheden, van het middenpunt der plaat tot aan de hoeken, en het heeft daarbij het voordeel aan al de kleuren hunne waarde juister weer te geven zoowel als het kleurlooze en het drijvoudige voorwerpglas.

De tele- en microvoorwerpglazen dienen om op een grooten