is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevestigd is, bevindt zich een gemoerd zieltje waarin men de vijs draait die aan den pikkel gehecht is.

De pikkel dient om het toestel op eene willekeurige hoogte te plaatsen. Hij bestaat meestwerf uit drij aaneengehechte, in zich schuivende pooten ; voor lichte toestellen vergenoegt men zich somwijlen met eenen stevigen wandelstok.

Om volledig te wezen behooren wij nog van den momentsluiter te gewagen.

Bijna al de balgtoestellen zijn ervan voorzien. Hij doet, onder andere, den dienst van den dop die op het voorwerpglas past en die men verplicht is met de hand af te nemen om te fotografieeren op gevaar af' van het toestel te bewegen of ten minste en ten vaakste van te lang de plaat bloot te stellen.

De momentsluiter is een vierkantig doosje dat op het buisje van het voorwerpglas kan vast gevezen worden. Hij is voorzien van een zwart gordijntje dat men bij middel eener veer en touw optrekt, zoodanig dat het voorwerpglas eenen zekeren tijd blootgesteld wordt voor de opname. Bij middel van een eenvoudig mekanism — eene luchtpeer die eene tweede veer omhoog duwt — daalt de gordijn, na ze opgewonden te hebben met de touw ; een tandwieltje regelt den duur van ontblooting.

Dat is nu voor wat het meest gebruikte lichttoestel aangaat.

Er bestaan hedendaags verscheidene soorten van lichttoestellen.

Voortijds gebruikte men enkel twee ineenschuivende doozen, lichtdicht, met een vergrootglas aan de voorvlakte, en de achtervlakte gelijk aan die van het balgtoestel. Die soort is nu vervangen geworden door de «detectief camera».

Dit is een bakje met het voorvlak als hierboven beschreven, het achtervlak is eene deur die lichtdicht sluit. Binnen erin, kan men een zestal of een twaalftal droge platen vestigen die men achtereenvolgens doet vallen naarmate zij gediend hebben. Zij worden in zwarte metalen platen geschoven