is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gewaarborgd. In één woord, ik beveel dit handelshuis aan als het beste dat ik ken, en ik zou iedereen aanwakkeren de prijzenlijst ervan af te vragen vooraleer zich welkdanig lichttoestel aan te schaften.

V. — De Platen.

De platen bestaan uit fijn effen glas, zonder luchtoogen, uit papier of celluloid bedekt met eene schoone, witte, eenvormige broomzilvergelei.

Naarvolgens die gelei - emulsie of gelatien genoemd op glas, papier of celluloid kleeft, worden de platen, droge platen, negatiefpapieren oi films genoemd.

De gelei is eene soort doorschijnend vischlijm, het broomzilver bestaat in hoofdvereischte uit 100 grammen water, i5 gr. zilvernitraat en ongeveer en evenzooveel broomzurige potasch.

Iedere fabriekant heeft zijn eigen voorschrift, de mindere of meerdere gevoeligheid der platen volgt nog hieruit dat de emulsie ervan korter ol langer verwarmd is.

In het algemeen zijn de negatiefpapieren de traagste emulsien, van de twee overblijvende soorten, de films de snelstwerkende-. Deze laatste bezitten darenboven nog de eigenschap langs beide zijden te kunnen afgedrukt worden.

In sommige platen bespeurt men geleileemten, vaak maar der grootte eener speldentop maar die nogtans veel onaanaangenaamheden kunnen te weeg brengen zoo, bijvoorbeeld, als iuist ééne dezer leemten in het wezen valt van eenen te lichtteekenen persoon.

De platen worden verkocht in doozen van twaalf stukken, zij worden verveerdigd in welbekende grootten :

3o cms op 40, 24x3o, 21x27, 18x24, i5xai, i3xi8, 9x12,