is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61 /ixg. Men noemt de plaat 18x24 nog eene heele plaat, i3xi8 eene halve plaat, 9x12 en bi/jXQ het vierde en het achtste deel der plaat.

Om dit hoofdstuk te eindigen zou ik de platen E. De Coniuck & C° willen aanbevelen. Zij zijn voortreffelijk geschikt voor elke vak- of liefhebber fotograaf. Ik verkiez ze boven alle andere merken om de groote tegenstelling der lichte en donkere tinten, om de doorzichtigheid dier platen zelf en om het gemak der bewerkingen. Zij zijn, ten andere, merkelijk goedkooper als vreemde platen die, behalve de vervoerkosten, nog aanzienlijke tolrechten betalen.

Men treft de platen E. Dc Coniuck & C" aan bij alle handelaars in fotografische toebehoorten.

VI. — De Opname.

Na in de donkere werkplaats, en met het rood licht, de droge plaat in de schuifdoos gelegd te hebben, met de emulsie naar de bovenzijde, dit is die welke tegenaan het beweegbaar paneel is ; en de schuif goed dicht gemaakt te hebben, nemen wij ons gerief en trekken erop uit.

Dit is hier nu juist een heerlijk zicht: het kasteel van ons dorp.

In de verte, op een vijftigtal meters afstand, het hooge, wit geschilderde kasteel met balkon. Het kasteel staat op een heuvelje, errond ligt een tamelijk breede wal, waarin eenden aan 't stoeien zijn. Een eindje verder op, juist daar waar het water zich achter den heuvel wegschiet, liggen twee groote, witte zwanen, moede en vadsig, met rechten hals. Zij verroeren geen vin.

Het is langs deze kant van het water, eene groene heide, kort gras overal, hier en daar slechts komt eene kolossale,