is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veranderd is. Er bestaan menige scheikundige stoften, baden, die het broomzuurzilver, en dat alleen, oplossen ; die baden worden ontwikkelaars genoemd; andere, vestigingsbaden genoemd, zullen het zilverzout, dat op de plaat gebleven is, oplossen en haar dus voor het licht heel en al ongevoelig maken.

Doe de volgende bewerkingen :

Neem uwe plaat uit de schuifdoos, bij de hoeken, bevochtig ze hoegenaamd niet met natte vingeren, nijp de boorden tusschen uw tangje, op zulke manier dat de kant van de emulsie — de matte kant die langs boven in de schuifdoos moet liggen — langs de binnenkant der tang is en in de cuvetten langs boven ligt.

Dompel de plaat één minuut in regenwater, neem zc eruit en dompel ze in eens in den ontwikkelaar. Beweeg de cuvet opdat al de luchtbelletjes van de plaat afglijden en om de werking gelijkvormig te maken ; na eenen zekeren tijd zal het beeld verschijnen en in omgekeerde tinten van die der opname, of, eenvoudiger, het zwart zal wit blijven, het wit

zwart worden.

Indien het beeld zeer snel verschijnt — voor den beginling is dat hinderlijk — giet water in den ontwikkelaar of laat een deel van een oud ontwikkelingsblad er in vallen, dat gij altoos op uw tafeltje moet hebben ; verschijnt het integendeel te langzaam, giet eenige druppeltjes met iodium bereid water erin, of ettelijke druppels terpentijnolie. Die olie toch mag nooit op de plaat zelf vallen en moet op voorhand gedrengt zijn met water.

Zie nu of de plaat genoegzaam ontwikkeld is, zij is doorschijnend in het rood licht, gij moet al de bijzonderheden, de kleinheden, zien; verontrust u niet indien de witte tinten beginnen zwart te worden, laat ze liever een weinig doordrijven, beginnelingen zijn vaak geneigd de plaat te vroeg uit het ontwikkelingsbad te nemen.

Is ze genoeg ontwikkeld ?

Neem de plaat uit den ontwikkelaar en spoel ze seffens ai