is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog iets : de noodzakelijkheid van het wasschen der afgewerkte plaat vloeit hieruit voort dat al de onderzwaveligzure soda moet opgelost worden, dat is eene stol die, na korten tijd, in de emulsie der plaat vreet en het gedeeltelijk verdwijnen van het beeld voor gevolg kan hebben. Om dat eenigszins tegen te werken heeft men, bij hetvestingsbad, twee a drij druppeltjes vitriool gevoegd.

Beter is het, de plaat, na ze uit het vestigingsbad genomen te hebben, in het volgende bad te dompelen, dat al de zwaveligzure soda oplost:

Water 0,100 1.

Iodium o,oc>3 k.

Koolzure soda 0,020 k.

Men kan eene plaat in ammoniak, met water gedrengd, ook vestigen, maar dit stelsel is weinig aan te prijzen.

Laat ons nu zien hoe wij de kleuren met hunne voortreffelijke weerde kunnen weer geven. Vóór dat de plaat gebruikt is, leg ze te weeken in een bad van :

Water 0,100 1.

Alcohol o,o5o k.

Ammoniak 0,001 1.

Azulien 0,001 k.

In stede van azulien kan men croculien nemen ; de platen zijn bruikbaar na goed opgedroogd te zijn, maar zij vergen drij tot viermaal meer ontblooting en bederven gauw.

Zoodanig voorbereide platen trelt men in den handel aan, zij worden orthochromatische oi isochromatische platen genoemd.

En hoedanig is een ontwikkelingsbad samen gesteld? Wij zullen daar een heel kapittel aan wijden.