is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. — Ontwikkelaars.

Toen ik eerst liefhebber-fotograaf werd, maakte ik een ontwikkelingsbad samengesteld uit:

ioo gr. gedistileerd water. 7,5 gr. zwaveligzure soda.

i5 gr. koolzure soda.

i gr. hydrochinon.

Los eerst de zwavelig- en koolzure soda op, zijg door Jezuspapier of kladderpapier, voeg er den hydrochinon bij, nadat het bad helder geworden is.

Dat bad heeft zijne voor-en nadeelen.

De bereiding ervan is gemakkelijk en goedkoop, de behandeling uiterst eenvoudig, daar de plaat, om voldoende ontwikkeld te geraken, slechts dat één samengesteld bad van noode heeft; edoch, na eenen korten tijd gebruikt te zijn, wordt het donker bruin, vervliegt gemakkelijk en is dra uitgeput, iets waaraan ik verhelpte met weer te zijgen en er een snuifje hydrochinon bij te doen. Zijne werking is schoon gelijkvormig als het bad goed samengesteld is, en met gedistileerd water.

Toen ik lichtteekenaar werd bij het leger, kocht ik een beter hydrochinonbad — een zuurbad — dat langer medegaat, niet zoodanig vuil wordt en sneller werkt.

Om het bovenstaande bad langer te bewaren, kan men er voortreffelijk een snuifje eosien bij doen, maar dit scheikundig voortbrengsel is moeilijk om krijgen en kostte te dien tijde o,25 fr. de gram.

Men bekomt een uiterst goede ontwikkelaar met één halve gram hydrochinon te vermengelen met één gram metol, in het hiervóór genoemde bad.

Vertraag desnoods de werking van dat bad door bijvoeging van gedistileerd water.