is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het beeld verschijnt in witte en zwarte tinten, zonder bij¬

zonderheden.

Te weinig ontblooting, ontwikkelaar uitgeput, opname te laat gedaan, in duister weder, of in den valavond. Uwe plaat is verloren.

Hebt gij misschien heel en al slecht ingesteld met uw balgtoestel, of, indien gij goed ingesteld hebt, is het voorwerp dat gij moest lichtteekenen, of uw toestel, wel onbeweegbaar gebleven ?

3. Het beeld verschijnt met al de bijzonderheden, zonder dat

er groot verschil bestaat tusschen de afgewisselde tinten.

Is het beeld te licht of te zwart ?

Geef een toekomende maal meer of min ontblooting, volg goed de voorschriften opgegeven in vorig hoofdstuk nopens sommige ontwikkelaars, en dan, zelfs indien de ontblootingstijd onjuist is, zult gij goede uitkomsten hebben.

Wat die opname betreft, we zullen ze wellicht nog goed maken:

Het beeld is te licht: dompel de plaat in een versterkingsbad, samengesteld uit:

Water ioo gr.

Dubbel-chloorzure kwik 5 gr.

Keukenzout 2 gr.

Nadat de plaat wit geworden is, dompel ze in :

Water ioo gr.

Ammoniak i5 gr.

Hoe witter de plaat is bij het halen uit het eerste bad, hoe beter ze zal versterkt zijn, beide behandelingen kunt gij op dezelfde plaat meermalen herdoen, tot zij genoegzaam versterkt zij, zorg edoch dat ge de plaat goed laat weeken in regenwater, vóór de eerste behandeling, en, tusschen beide, nogmaals goed aispoelt.

Na de versterking is het voldoende de plaat eenige keeren in water af te spoelen.

In het ammoniakaal bad wordt de plaat ineens zwart; indien dat bad te hevig is, doe er water bij, in alle geval