is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. — Het Positief. Verschillige soorten van gevoelig papier.

Dewijl wij nu in hot bezit zijn van eene welgelukte plaat of film, anders gezegd van eene goede negatief-opname, zal onze grootste zorg zijn van een mooi afdruksel te verkrijgen dier opname.

Het positief, dat is het afdruksel, zal ons het evenbeeld geven van hetgeen gelichtteekend is, doordien het gevoelig gemaakt papier juist dezelfde eigenschappen bezit van de plaat: het ondergaat eveneens eene scheikundige verandering door het licht, met dit verschil nogtans, dat die verandering niet altijd innig gebeurt, maar doorgaans zichtbaar, goed zichtbaar zelfs.

Doorzie de afgewerkte plaat. Zij is doorschijnend op die wedergegevene plaatsen der opname, die zwart waren, en grijs of min heftig getint.

Veronderstel nu een blad gevoelig gemaakt papier, dat hier tegen aan gedrukt is. Daar waar de plaat doorschijnend is, en in rechtstreeksche verhouding met hare meerdere of mindere doorschijnigheid, zal het licht op het papier werken en dit zwart maken.

De afdruksels zullen dus de natuurlijke tinten wedergeven.

Maar de behandeling van het positief zal in het volgende hoofdstuk beschreven worden.

De pracht van het afdruksel zal voorzeker afhangen van de hoedanigheid van het gebruikte positief.

Wij zullen in dit hoofdstuk hierover handelen.

In hoofdzaak is het positief eene of andere stof — meestwerf papier, somwijlen wel zijde of vel, of perkament, of glas, eender wat — wier oppervlakte gedrenkt is met eene voor het licht gevoelige oplossing.