is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschil, in soort, van het positief vloeit hieruit voort dat, behalve de gevoelige oplossing, het andere stoffen inhoudt die zelf op de gevoelige laag werken, het positiel eene zekere kleur geven, sterkte, mindere of meerdere gevoeligheid, weerstandsvermogen tegen verdere werking des lichts, enz., enz.

Het is ons onmogelijk hier breedvoerig den aard te beschrijven van alle positieve papieren, noch zells de formuul ervan op te geven. Elke fabriekant, ten andere, heeft de zijne, die hem alleen bekend is en het papier, dat hij in den handel brengt is veel goedkooper als hetgene men zelf zou maken.

Men onderscheidt ten eerste twee afdeelingen van gevoelig papier. In de eerste ontstaat het beeld zichtbaar, langzamerhand ; in de tweede is het met eene even gevoelige stof bedekt als de platen, en het wordt doorgaans op dezelfde wijze als deze behandeld.

De eerste kategorie kan onderverdeeld worden in : r> Gezilverd-albumienpapier.

Albumien is eiwitstof. Deze wordt vermengd met 6 °/0 keukenzout en daarna in een eenvoudig vel papier gedrenkt, langs de eene zijde, na opdroging maakt men dat papier gevoelig bij middel eener oplossing van 8 °(o stikstofzurig

zilver.

Dit papier kan slechts een paar dagen bewaard worden en behoeft, evenals verder beschreven gevoelige papieren, in eene droge plaats te verblijven.

Om die bewerkingen te doen, kan men zich van gas- of gewoon lamplicht bedienen, nooit van elektrisch- noch daglicht.

Gelaticn-papier.

In stede van eiwitstof, neem gelatien, in hooldzaak zuiver doorschijnend vischlijm, los het op in warm water en doe er keukenzout bij, in de verhouding van i en i, 5 tot ioo.

Na het drogen, het papier, met de geleiachtige kant naar onder, laten vlotten op het volgende bad: