is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit papier is zeer gevoelig voor licht en trekt de vochtigheid tot zich, men bewaart het in metalen bussen die ongebluschte kalk inhouden.

6° Pigmentpapier of Koolpapier.

Dit is eene soort papier bestreken met eene kleurstoi houdende gelatien ; sepia, bruin, rood, zwart, enz.

Men maakt het gevoelig in een bad van :

240 gr. gedist. water.

10 gr. dubbelchroomzurige potasch.

1 gr. ammoniak.

3o gr. alcohol,

niet langer als 24 uren op voorhand.

Men laat het gekleurd gelatien-papier op het bad vlotten 3 minuten lang en hangt het dan te drogen in eene donkere,

niet te warme plaats.

In de tweede kategorie treft men broomzilver- en snelwerkende platinapapieren aan.

i" De broomsilverpapieren worden op dezelfde manier als de platen bereid, edoch, zij zijn niet altijd zóó snelwerkend ; in het algemeen vergen zij, naarvolgens de bereiding, tweea driemaal zooveel ontblooting, dit is, afdrukking in het drukraam. (Zie platen, hoofdstuk \ .)

Zij hebben gewoonlijk eene matte, zwarte kleur, zoodat zij het best op de platinapapieren gelijken.

De Firma L. Gevaert & C° brengt gevoelige papieren dezer soorten in den handel die in de Fotografische wereld overal aangestipt staan als voortbrengselen van allereerste hoedanigheid en daardoor zelf de bijzondere aandacht en ernst mijner lezers verdienen.

De papieren welke deze alomgekende Firma in den handel brengt, zijn de volgende :

Calcium. Glanzend. — Een uitstekend Celloïdien papier, dat wel als alle andere gelijksoortige papieren kan behandeld worden, maar schoonere, kunstachtiger beelden voortbrengt. Dit papier heeft vooral deze onvergelijkbare eigenschap dat de afdrukken, in gescheiden baden behandeld, volstrekt houdbaar blijven en nooit ontkleuren.