is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mat Gevacrt. (Voor Platien, zwarte afdrukken). Dit papier nog maar onlangs in den handel, is in alle landen gulhartig ontvangen geworden. De beroemdste Werkplaatsen van Europa geven het den voorkeur en talloos zijn de getuigschriften van lol over het Alat Gevacrt. De afdrukken op dit papier munten heerlijk uit door sneeuwwitte blanken en diep, goed afgeteekende zwarte tinten.

Bij eenvoudige behandeling, verkrijgt men, ten andere, de prachtigste sepia en roode tonen. Men vergelijke de aldrukken op dit papier genomen met die van andere merken en men zal ze zonder twijlel den voorkeui gc\ en.

Tlic Blue-Star paper. Glanzend en mat. — Een chloorzilver-gelatien papier dat allergemakkelijkst en aangenaam is om te behandelen. Het bezit eene groote lichtgevoeligheid, rolt noch breekt in het baden ; van flauwe platen kan men krachtig-klare afdrukken verkrijgen. Het bewaart lang en is bovendien het goedkoopste gelatienpapier dat in den handel gebracht wordt. ✓

Ortho-Brom. Broomzilver-gelatien papier dat elk mededingend merk verdringt. De afdrukken zijn altoos van eene schoone diepzwarte kleur, naast het zuiverste wit, en werken heel 1'risch. Ortho-Brom is vooral geschikt voor de Retouche. Men treft het aan in 5 verschillende soorten : A (Glad), B (ruw), C (Glanzend), D (karton), E (grof gekornd).

Prisma. Chloorbroomzilver papier. — Dit is een ontwikkingspapier voor contract-afdrukken, maar dat geene donkere kamer vergt om te behandelen, men kan het behandelen bij lamp- of gaslicht, mits natuurlijk eenige voorzorgen te nemen. De afdrukken welke men op dit papier bekomt zijn prachtig.

Het papier Prisma wordt, evenals de Ortho-Brom, in vijl verschillige soorten verwerkt.

Lichtgevoelige Postkaarten. In calcium-papier, glanzend en mat, ortho-brom en prisma. De behandeling dezer postkaarten is dezelfde als deze der papieren van dien naam, zij zijn alom gekend en geprezen om hunne hoedanigheid, hunne houdbaarheid en het gemak der bewei kingen.