is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In één woord, Gevaert's papieren zijn verveerdigd uit de beste grondstoffen, zij munten uit door eene immer vaste regelmatigheid in de fabrikatie, en de afdrukken zijn immer krachtvol.

Eene prompte bediening is altijd verzekerd en er wordt nooit dan lYisch papier geleverd.

De prijzen zijn allerbillijkst in verhouding met de uitstekende hoedanigheden dezer papieren.

Men kan staalpakjes, proeven en nadere inlichtingen zeil bekomen bij de Fabrikanten:

L. GEVAERT & C°, Oude God, bij Antwerpen.

XI. — Behandeling van het Positief.

Leg de plaat eerst in het drukraam. Op de matte kant van de plaat, het gevoelig papier met de blinkende kant, de 'gelatien, tegenaan de plaat. Sluit alles goed aaneen met iet deksel dat tot het drukraam behoort. Voor alle zekerheid leg, tusschen het deksel en de rug van het papier, een lapje goed ol een dubbel vel kladderpapiei.

Wanneer nu het drukraam zoodanig aan het licht blootgesteld is, moet dit op de gevoelige zijde van het papier werken in omgekeerde verhouding van de tinten der plaat, zooals hiervóór is aangeduid.

Daar het deksel uit twee deelen bestaat, kan men de werking van het licht op het papier nagaan zonder risiko te loopen het papier op de plaat te verschuiven,

Om die werking na te gaan, begeef u in de schaduw oi in eene weinig verlichte plaats, ontspan ééne der twee veeren die het deksel dicht houden, hef die eene helft naar u en haal voorzichtig de overeenkomende helit van het blad