is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Domp de keers uit cn ontwikkel in een snelwerkende ontwikkelaar.

De ontwikkelaar die ik altijd gebruikt heb, was een versche hydrochinon ontwikkelaar. Later zijn de gemengde hydrochinon - metol ontwikkelaars in den handel gebracht die beter zijn :

3 gr. metol.

7 gr. hydrochinon.

75 gr. zwavelzure soda.

looo gr. water.

Om te ontwikkelen gebruik eene hoeveelheid van uw bad die genoegzaam is om de proef al met eens te bedekken, zoo behoeft ge uw bad niet te bederven door bijvoeging van water, waarmede ge het zoudt moeten uitlangen.

Van met dat alle de bijzonderheden verschenen zijn, wasch de proef goed af in water. Laat ze in het bad niet te zwart worden, het vestigingsbad verklaart ze niet, en let hier wel op, het papier ontwikkelt voorts in de overdracht van het ontwikkelingsbad tot het waterbad.

Vestig gedurende 10 minuten in een gewoon maar zuiver onderzwaveligzuur sodabad.

Wasch heftig twee uren lang.

XII. — Het afwerken der Opname.

De afdrukken behooren meest allen op een kartonpapier geplakt te worden.

Men snijde best het papier, in de noodige afmetingen, op een vlak dat heelemaal effen is, een dik glas b. v., de gelatien naar boven, met behulp van een glazen regel en een goed pennemes. Die er meer handeling van heeft zou misschien beter de schaar gebruiken.