is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de afdrukken te plakken, neem stijfsel ol' arabische gom. Deze laatste, benevens al het gewoon lijm dat gebruikt wordt, kan zuur bevatten en het geel worden, ja, den ondergang der proel veroorzaken.

Maak de stijfselpap op de volgende wijze gereed :

Neem twee deelen ameldonk voor 100 deelen water. Doe lauw water in het stijfsel totdat het bedekt weze. Roer dooreen totdat de korrels verdwenen zijn. Voeg er verders het overige water bij, maar kokend. Het stijfsel zal dik worden. Pers het door cenen handdoek en voeg er eenige druppels alcool, of beter kaneelgeest bij, opdat het beter beware.

Dit stijfsel wordt met een breed penseel op de afdrukken aangebracht. Men drukke deze stevig tegen het bordpapier aan en vermijde, zoodoende, de luchtbelletjes.

Indien de boorden losraken of vuil zijn, overwrijf ze met wateropslorpende wat.

Alle soorten van blinkende papieren kunnen geglansd worden.

Die behandeling is uiterst eenvoudig :

Kuisch eene ruit goed af. Maak de afdruk en de ruit nat en druk ze tegenaan. Verwijder het water en de luchtbellen die tusschen beide kleven en laat alles goed drogen. Trek de afdruk dan voorzichtig af, zonder te plooien, noch schreven te maken indien gij een tafelmes behoeft te bezigen.

Het gebeurt weieens dat de afdruk aan het glas vastkleeft. Dit komt hierdoor dat dit laatste niet zuiver genoeg was ofwel dat de afdruk te rap of te traagzaam gedroogd heeft.

Om het glas heelemaal rein te krijgen wrijve men het goed af bij middel van een zeemvel, een snuifje talk en eenige druppels alcohol.

Plaats de ruit met den afdruk in eene koele plaats, best waar een lichte luchtstroom heerscht.

Indien de proef toch blijft vastkleven, doorweek ze vijf minuten lang in water, dan zal zij vanzelf eraf komen maar slechts half en half geglansd zijn.