is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geglansd papier mag slechts met de boorden aangeplakt worden.

Na het opplakken kan de lichtteekening gesatijnd worden, met behulp van een stalen strijkijzer dat lichtjes verwarmd wordt; eene daartoe geschikte pres is beter ; deze, edoch, kost meestwerf veel te duur naar gelang hare noozakelijkheid.

Men kan de afdrukken eenen gewenschten vorm geven met dien vorm — een uitgesneden fijn papier — tusschen de plaat en het gevoelig papier te drukken.

Indien men halve tonen wenscht te bekomen, men vestige den vorm aan den buitenkant van het drukraam, op eene genoegzame afstand van de plaat, opdat het licht tusschen deze en den vorm kunne binnen dringen, ofwel men gebruike eenen vorm gemaakt bij middel van opeen geplakte velletjes papier die doorschijnend zijn, zoodanig dat het hert in vorm van peer ol eirond heelemaal uitgehaald is en, naai mate dc vorm dikker wordt, min doorschijnend worden.

Hedendaags zijn bijna alle borstbeelden op die manier gemaakt.

XIII. — Fouten aan het positief en manier om ze te voorkomen.

i« Gezilverd albumien- gelaticn- en emulsiepapier.

Het beeld is te licht.

Het drukraam is niet lang genceg blootgesteld geworden aan het daglicht.

Neem hierop acht dat uw papier misschien veel verflauwt in het kleur- en vestigingsbad.

Het beeld is te duister.

Het drukraam te lang blootgesteld.