is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2" Ferro-prussiaat.

Geen genoegzaam onderscheid tusschen leit en blauw. De plaat is te flauw ; het papier te lang blootgesteld geworden.

Het papier is getint met strepen.

Slecht maaksel. In heftig wasschen zullen de lijnen wellicht uitgaan.

Het papier kleurt slecht.

Het koolzuurbad is te flauw of te snelwerkend; het galnotenbad te flauw.

De hoeveelheid koolzure soda is niet altijd io"/o, gij kunt ze, naar gelang het papier, verminderen of vermeerderen. De juiste hoeveelheid galnotenzuur moet behouden worden.

Doe het papier uit het koolzuurbad, vóór het eenigszins geel wordt.

3° Platincipapier.

De afdrukken komen niet genoegzaam uit.

Te korte blootstelling, de ontwikkelaar is uitgeput. De afdrukken zijn grijs.

Te lange blootstelling.

Het papier oud of vochtig bewaard.

Het ontwikkelingsbad uitgeput.

Het papier wordt geel.

Het zoutzuurbad is uitgeput ofwel de afdrukken hebben er niet lang genoeg in verbleven.

Vlekken.

Ontwikkelingsbad niet heelcmaal in oplossing.

Emulsie aangeraakt met natte vingeren vóór het gebruik.

4° Koolpapier.

Grijze afdrukken. De beelden komen niet genoegzaam uit. Zie platinapapier.

Men kan de afdrukken in een versterkingsbad dompelen, zooals volgt samengesteld :