is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een goede detectie!' 61/2x0, geschikt voor vergrootingen (zie hoofdstuk XV), 12 opnamen, 24 fr.

Zes afdrukken 15xlK, op gelatino-papier kosten :

1 plaat, 3,00 : 12 «=

Ontwikkelings- en vestigingsbad (met ieder bad kan men ongeveer 24 platen afwerken), 0,35-

0,25 ; 24 = 0 03

vellen papier, 0,<>0 : 2 = " ^

Kleur-en vestigingsbad (0,(50 : 24) x 0 — ^ bi

<> kartons — "

Lijm en sleet op het gerief, reken ^

Te zamen 1 58

Ieder afdruk kost dus 1,58: 6-0,26 fr. en wordt 1 fr. tot 1 fr. 25 verkocht.

Sommigen glanzen ze, dat kost niets, en eischen per aldruk 1,50 fr., en meer.

Hun werk levert dan op 1,50—0,26 ^1,25 lr. per aldruk, ol ongeveer 7,50 fr. per halve dozijn.

Daar het drogen en wasschen veel werklooze tijd vereischt, daar men weinig of veel platen en afdrukken tezamen kan afmaken en beter kan ingericht zijn, is het moeilijk 0111 berekenen hoeveel tijd een gemaakte afdruk vergt.

Het wasschen en drogen eral gerekend, mij dunkt dat ik er twaalf per dag zou afwerken.

Ik zal hier evenwel bijvoegen dat eene goedgelukte lichtteekening iets kunstigs inhoudt en als zulkdanig moet betaald worden.

De mededinging wordt zóó groot, dat een niet geheel goede werkman bijna geen werk heelt; darenboven er wordt schromelijk veel geld verspilt door ongebruikte en gebruikelooze platen en papier.