is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Booreene opening, tier grootte van het voorwerpglas uws toestels, in uwe donkere werkplaats. In de werkplaats zeil, plaats vóór de opening en op eenige alstand ervan, een wit vel papier op ecnen teekenezel gespannen.

Plaats uw toestel langs den buitenkant van de donkere werkplaats, in het licht dus, en wel zóó dat het voorwerpglas juist in de opening passé.

Plaats langs binnen in uw toestel, achter het matglas, de plaat die te vergrooten valt. Voor alle gemak stel de plaat het onderste boven.

Ontbloot het voorwerpglas en stel in. De grootte en de zuiverheid zult gij verkrijgen met den ezel of het schuiftoestel, oi' beide, te verplaatsen. Hier is slechts een'weinig oefening van doen. Men werkt best getweën, één buiten de donkere werkplaats, één binnen.

Na de instelling bedekke men het voorwerpglas, plaatse men, op den ezel, in stede van het witte vel papier, de plaat welke het vergroot beeld moet opnemen; of, indien de plaat positiefis, het broomzilverpapier.

Men ontbloote het voorwerpglas.

Na de opname, ontwikkele en vestige men zooals een gewoon negatief op plaat, oi positie! op broomziheipapiei.

De duur der ontblooting hangt af van de sterkte van het licht buiten de werkplaats, van de hoedanigheid der proef, enz. In alle geval vergt zij ten minste twee malen zooveel tijd als eene gewone opname met dezelide plaat.

Men behoeft reeds eene zekere handeling om volslagen welgelukte vergrootingen te maken.

Het is voordeelig zooveel eenvormig licht mogelijk op het matglas te werpen. Men kan desnoods eenen spiegel oi meer petroleumlampen gebruiken.

Aftrekken van lichtteekenins[en.

Men plaatse de lichtteekening op een doek, blad papier, enz., het onderste boven. Men stelle in, doe er de opname van als voor elk ander voorwerp. Volgens den alstand