is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men maakt het eerst gevoelig in een voorbereid bad met dubbelchroomzure kali en zuiver ammoniak. Men drukt af met behulp van den fotometer evenals het pigmentpapier. Het beeld, dat nog onzichtbaar is, wordt insgelijks overgebracht op een velletje overzettingspapier, in een op 40° verwarmd bad.

Na zekeren tijd in dat bad vertoefd te hebben, gaande twee bladen papier los. Het afgedrukte papier heeft zijne gevoelige laag overgezet op het ander blad.

Bij langer wasschen zal de laag zich aller niet-bewerkte kleuren ontdoen.

Die tinten zijn altoos ruw en overdreven. Het bleek-grijs is te blauw, het bruin-rood is groen, enz.

Om dat te verhelpen gebruikt men verscheidene scheikundige stoffen, zuren, die de eigenschap bezitten van eene gegevene kleur in de gewenschte te veranderen. Men gaat, met een penseeltje dat in een dier zuren gedopt is, over de

kleur die te wijzigen valt een fijn schilder en een bekwaam

«retoucheur» kunnen daar best weg mede.

In twee woorden : aangaande kleurfotografie, het laatste woord is nog niet gezegd.... als het eigenlijk goede stelsel al maar uitgevonden is!

Iets dat ik erg betwijfel.