is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII. — Vlaamsch-Fransch Woordenboek van Fotografie.

A

Achromatische lens — lentillc achromcitique.

Afdrukken—tirer, imprimer. Afdrukking — tirage. Afdruksel — épreuve.

Aftrekken (eener lichtteekening) — reproduction.

Alcohol — alcool.

Aluin — aluii. Aluinbad — bain d'aluti.

Aluminium — aluminium.

Ameldonk — amidon.

Ammoniak — ammoniaque.

Arabische gom — gomme arabique.

Aristo-papier — papier au chlorure d'argent.

Azijnzuur — acide acetique.

Azulien — azuline.

B

Balg — soufflet. Balgcamera — chambre noire, chambre d soufflet.

Blauwzuurzout — prussiate.

Blootstellen — douner la

(u/te) pose. Blootstolling

- pose.

Borax — borax, borate. Boriumzuur — acide borique.

Borstbeeld — buste. Broomzilvergelatien — gelatine au bromure d'argent

- papier — papier au bromure d'argent.

Broomzure potasch, potassium of kalium — bromttre de potassium. Broomzuurzilver— bromure d'argent.

c

Camera — chambre, chambre noire.

Celluloid — celluloid. Chloorgoud — chlorure d'or. Chloorzilver — chlorure d'argent. - gelatien — gelatino-chlorure d'argent.

- papier — papier au gelatino-chlorure d'argen t.

Chloorzure kali — chlorate de potasse. Chloorzuurzil-