is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoudstafel.

Hoofdstuk I. Oorsprong der Lichtteekening, blz. . 7 « II. Een portret op tien minuten tijd, ». . 8

» III. De Werkplaats ». . 10

>» IV. Het Lichttoestel en de Toebe-

hoorten » . . XI

» V. De Platen ». . 16

» VI. De Opname ». . 17

» VII. Beschrijving van het Ontwikkelingsproces ». . 21

» VIII. Ontwikkelaars ». . 25

IX. F outen aan het negatief en manier om ze te voorkomen

of verhelpen ». . 28

» X. Het positief. Verschillige soor¬

ten van gevoelig papier . . ». . 35 » XI. Behandeling van het Positief . ». . 40

» XII. Het afwerken der opname . . ». , 46

» XIII. Fouten aan het positief en

manier om ze te voorkomen . » . . 48 XIV. w at kost eene gansche licht-

teekenaarsinstelling ....... 53

» XV. Toepassingen op Fotografie. . ». . 55 >» XVI. Ettelijke woorden over kleurfotografie ». ,5g

>» XVII. Vlaamsch-Fransch Woordenboek van Fotografie. . . . ». .61