is toegevoegd aan je favorieten.

Kleine verschrikkingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ .... Die meissies, hè ... . Die meissies rommelen

ZOO Zoo ia 't 'r — zoo is 't 'r nie Jannie,

waar hei-je de veiligheidsspelden gelegd!.... Hoor je me nie?"

„Ze staat 'r nie," zei Trijn uitkijkend: „Zeker 'n endje opgewandeld: „juffrouw zoek nou nie.... As je

zoekt vin je nie ...."

„Dat zeg u As je zoekt vin je nooit

't Doosie heit hier toch gestaan En gister

hei'k 'r nog een genomen voor me boezelaar... O!

Wat ken je dat zenuwachtig maken, hè? En

nou wor 'k toch zoo van zenuwen gevreten!.... De zenuwen da's 'n straf.... O! Wat vin k dat

ellendig Nee, dat binne haakies en oogies

En da's merkgaren .... En da's elastiek.... En dat binne knoopies.... Wat je toch van alles mot hebben, hè?... En da's 't ook nie.... Dat binne veterbanden" ....

„Nou, zoo een mot 'k 'r net hebben.

„Da's wel toevallig, hè? Een of twee?.... Je krijgt

d'r twee voor 'n cent" ....

„Dan maar twee, hè .... Hèhèhè! . . .. Je zal an mijn nie rijk worden! . .. . As je d r heelemaal n cent an verdient, verdien je nog niks . .. Sjongen wat