is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine verschrikkingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hitst: „moeder hij is 't — (Mr hei-je de eene pijp van de schoorsteen en dür hei-je de slndere pijp van de schoorsteen" .. .

„'n Sleepboot," hardnekkigte oom: „jij ziet 'n mug voor 'n olifant an" ...

„Oom wil gelijk hebbe! Hoe ken men zoo op-

strijje!"

„'n Sleepboot — 'n sleepboot," judaste Mau, die nou ook twee schoorsteene zag, maar geen trek had toe te geven.

„Mau, kijk u is góéd, as zij 't zoo zeker zeit," soebatte moeder opnieuw, vergeefs 'r oogen op 't zonnegespartel verblindend.

„Ik maak me nie blij met 'n dooie mosch," zei oom wanhopig-kalm; „'t ken de boot van Sally zijn en 't ken 'n andre boot weze."

„Zalle we dan maar nie vast na de kaai terugloope?" —, vroeg 't vrouwtje, 'r bovenrok neerslaand, wit van zenuwen om 't verspichtigend neusje.

Mau antwoordde niet. De paarse wangen met de gele baardstoppels stonden tot over 't wit van z'n oogen, zóo as-ie keek.

Toen zei-ie nog eens beslist:

„ ...'n Sleepboot — nika as 'n sleepboot!'