is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEINE APHORISTISCHE INLEIDING

1. Het leven moet eerst geraden worden, dan begrepen.

2. Leven is de strijd tusschen geest en stof binnen 't Individu.

3. Individu is de poging tot zijn van den eeuwig wordenden Geest door samenvatting van de stof in een Vorm.

4. Dood is de ontbinding van een Individu in andere Individuen.

5. Al 't reëele bestaat in den vorm van Individuen.

6. Er is geen dood, er is slechts leven.

7. Zijn of Niet-zijn, twee verschillende namen vooreen zelfde verschijnsel.

8. God is of is niet, om 't even hoe men 't noemen wil. God is Bevestiging en Ontkenning samen.

9. God is alles.

Alles is: a. Het ondenkbare, onkenbare, ondoorgrondelijke, onzeglijke.

b. Het denkbare, kenbare, doorgrondelijke, zeglijke.