is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. De getallen zijn niet door vermenigvuldiging ontstaan uit de Eenheid doch door verdeeling.

Want aangezien de Eenheid (alléén) bestaat of niet bestaat kan zij niet vermenigvuldigd worden, ook niet met niets.

God is de Eenheid, 't Heelal is de veelheid der getallen.

11. God zoekt zich zelf in zijn zelf.

12. Om God te bereiken zijn alle wegen goed die

tot Hem leiden. De bevestiging zoowel als de ontkenning; de (geestelijke) arbeid zoowel als de contemplatie.

13. 't Verlangen naar God is een afspiegeling van God's verlangen naar ons.

14. 't Bouddhisme en 't Brahmanisme zijn au fond identiek. In de volgende vedische stelling is het Bouddhisme reeds geheel vervat: „In den Beginne was er noch zijn, noch niet-zijn". (Rig—Veda).

15. Strijd is de noodwendigheid van 't God-worden.

16. De philosofen gaan geheel omgekeerd te werk als de kunstenaars. De philosofen overdenken de reëeie wereld om deze ten slotte te ontkennen. De kunstenaars echter, begrijpend beter, beginnen met de reëeie wereld te ontkennen en dan een ideale wereld te scheppen.

17. Een ieder noemt zich zelf: de beste. Doch de Beste noemt zich zelf: een ieder.

18. God bukt zich niet onder 't juk der Wetten.