is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. Synkretisme is de eerste schrede op den weg der waarheid. (De som van alle cosmogonieën, alle mythologieën — dus alle kunst —, alle philosophische, mystische en gnostische stelsels, vertelt ons nauwlijks iets van God.)

20. God moet onbereikbaar zijn wil iets bestaan. Indien God te bereiken ware zou ook Hij niet bestaan.

21. Zoodra God zich zelf zou kennen, zou Hij zich ontkennen en een hoogeren God zoeken.

22. 't Hoogst denkbare levensdoel voor den mensch is de teruggave aan God van 't goddelijke in dien mensch. Middel daartoe is de Gedachte.

„Thought i s act" zei William Blake. Maar hij is nooit begrepen.

23. Zoo gij alle menschen begrijpt, niemand zal U begrijpen.

24. Fantasie gaat de menschheid vooraf op den weg der ontdekkingen.

25. Logica is de kunst om met wiskunstige zekerheid langs de waarheid heen te denken.

26. Men kan niets „vreemds" begrijpen. Men kan slechts „eigens", zich zelf, begrijpen.

27. Geschapen is de wereld toen ik hem zag; geworden is hij al eerder.

28. Schepping is de Gedachte die de eeuwige inwerking van den Geest op de stof in de Eenheid des Wezens aanschouwt.

29. De mensch heeft één werkelijken Meester: het Wordende.