is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65. Wordt Een door de Liefde, verspreidt u in alles met de Liefde en wordt weder Een in de Liefde.

66. God bestaat alléén daar, waar geest en stof zijn samengebracht in de Liefde.

67. God is 't punt, waar alle scheppingen samenvallen.

68. Het Bouddhisme is een sceptische gril van het Brahmanisme, maar een reusachtige.

69. Den weg te wijzen uit den eeuwigen doolhof der Wording naar 't Eenige Zijn, is 't hoogste doel der kunst.

70. Doel der kunst is niet zich zelf.

Men vergelijke slechts de kunst die ontstaan is onder de leus van „1'art pour Tart" met die, welke zich God ten doel stelde (Indië, Perzië, Egypte, Griekenland, Gothiek en Renaissance, de Bijbel en de andere heilige boeken, Wagner, Blake); om te zien, dat deze zelfgenoegzame kunst er geene is.

71. Kunst is maar niet het botte uitzingen van klanken, het leege naast elkaar zetten van woorden zonder zin, het domme neerkwakken van kleuren en lijnen zonder beteekenis, gedaan om... welke reden ook: De echte kunst is, of liever was, het in symbolen zeggen van de diepste gedachten der genieën en talenten, van hun hevigste verlangen, van hun grootste liefde. En als zoodanig zijn de kunstwerken de hoogste punten, tot welke de Geest geklommen is, stijgende langs de treden, die het Levende Wezen, van af de protozoën, langs den archeopteryx tot het menschelijk genie, zich heeft gehouwen in den reusachtigen