is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven organisme, dan verwerpt hij dit. Zoo wordt nu 't menschelijk organisme verlaten; de mensch zinkt in de toekomstige eeuwen al meer en meer in 't dierlijke terug.

Het bruikbare echter van het menschdom is gered; 't heeft zich zeiven heengeslagen door den nacht en is gevlucht hooger op den Berg, een eindje dichter bij het doel...

76. De menschheid in haar geheel is niet ontvankelijk voor de diepste gedachten. Voor haar is t echter voldoende dat Enkelen die gedachten gehad hebben. Het Hoofd zoekt, de Handen graven, het Hart vindt.... de Bron.

77. De kunst, na eerst bij de Grieken, de Romeinen, tijdens de Middeleeuwen en de Italiaansche Renaissance het „übermenschliche" te hebben gegeven, vervalt nu met her realisme in het onder-menschelijke.

78. De groote tijdperken in de geschiedenis van het menschdom zijn niet die waarin het talent zich neerbuigt tot het volk — zooals thans — maar die waarin het volk zich in talent opricht tot het genie, zooals in Pericles' eeuw, in de Middeleeuwen en tijdens de Renaissance.

Dit is dan ook het enorme verschil tusschen de moderne volkeren en die der groote tijden: bij de Grieken, de Indiërs, in de Middeleeuwen, enz. waren èn volk èn kunstenaars vervuld van de grootste idealen en denkbeelden; nu zijn, èn volk èn kunstenaars vervuld van de allerkleinste idealen en denkbeelden.