is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79. Het genie gaat immer zijns weegs en stoort zich niet aan den drang der volkeren. Doch slechts in gouden eeuwen is het aan 't volk gegeven het genie liefdevol te volgen in zijn reuzige vlucht boven het aardsche.

80. De hedendaagsche kunstenaar bukt zich over de lijdende, zwoegende menschheid ...; in medelijden bukt hij zich over de zieltogende menschheid. Hoeveel eeuwen ... ?

81. Dit is de strijd van Wagner geweest: alléén het hoogste zoekend en vindend boven het onwetende, onwillige menschenras; alléén voortworstelend den strijd van den geest waar al de menschheid neergezakt was in stoffelijke begeerten.

Vandaar de haat des volks tegen dezen Laatste. Vandaar de onbekendheid van zooveel genieën, van William Blake bijvoorbeeld en de langdurige miskenning van Rembrandt, de eenzame te midden van een wel talentvol doch genieloos volk.

Vergelijk daarmee Florence's en Rome's liefde voorMichel-Angelo, Rafaël en Leonardo! Toen lééfden volkeren die nog bewonderen konden.

82. Er staat geschreven: Gij zijt Goden.

Ons lichaam is een heelal en de atomen van ons lichaam zijn werelden en zonnen.

83. Indien het mogelijk ware dat, bijvoorbeeld Pericles, Augustus en Lorenzo de Medici (om niet Alexander, Caligula en Alexander VI te nemen) te samen een reis ondernamen naar Parijs, Londen, Berlijn en New-York — zonder van schaamte te vergaan kan men zich zoo iets bijna niet denken —; smeken we